Il-Karta tal-parkeġġ (Blue Badge)

Blue Badge - Permess biex tipparkja f'postijiet riservati

Il-Benefiċċju tal-Blue Badge, jingħata mill-Kummissarju tal-Pulizija fuq ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità lil persuni li huma intitolati għall-Karta ta ‘l-SID-EU, b’ assesjar u li għandhom mobilità severa,  permanenti jew temporanja.

Aqra n-noti addizzjonali dwar il-Blue Badge fact sheet hawn

Biex tapplika, tniżżel u timla l-paġni mandatorji;

Paġna (2) Dettalji tal-klijent

Paġna (3) Tabib

Paġna (4) Karta tal-pakeġġ (Blue Badge)

Malti hawn English here 

 

Importanti tinnota wkoll li għandek bżonn (2) zewg ritratti tal-passaport iċċertifikati fuq wara tagħhom.

Ippreżenta kollox fl-uffiċċji tas-CRPD


Applika għal Blue Badge

Imla u ssottometti applikazzjoni Ġdida jew applikazzjoni ta’ Tiġdid onlajn.

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €11.50 li ma tingħatax lura, meta tapplika għall-ewwel darba (Applikazzjoni Ġdida).

Napplika għal Badge Blue

L-applikanti jistgħu jikkwalifikaw għal Blue Badge fuq bażi permanenti jew temporanja wara l-appuntament.

Jekk il-Blue Badge tinħareġ fuq bażi permanenti, l-applikant huwa mitlub biss li jara professjonist darba. Id-detenturi preżenti tal-Blue Badge tiġġedded u li qatt ma attendew appuntament dawn  jeħtieġu li jiġu għal appuntament ma professjonist minn CRPD sabiex din tiġġeded t-tiġdid.

Id-detentur ta’ Blue Badges Temporanji jenħtieġ li jattendi appuntament ieħor meta jkun hemm bżonn li jiġġedded.

Kemm id-detenturi tal-Blue Badge permanenti kif ukoll temporanji għandhom iħallsu ta ‘darba ħlas ta’ € 11.50 pagabbli fl-ammont eżatt u jista jitħallas fi flus jew b’ċekk lis-CRPD.

Jekk l-applikazzjoni għal Badge Blue tiġi miċħuda, l-applikant jista ‘jappella lill-Bord ta’ l-Appelli talBlue Badge li jkun ippresedut mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija. L-appell għandu jsir bil-miktub lis-Segretarju ta ‘dan il-Bord.

Benefiċċji tal-Blue Badge

Those persons in possession of the Blue Badge are entitled to have the vehicle in which they are travelling parked in public places reserved for persons with disability with the Blue Badge prominently placed against the windscreen.

Dawk il-persuni li għandhom il-Blue Badge huma intitolati li jkollhom il-vettura li jivvjaġġaw fiha eliġibli li tipparkja f’postijiet pubbliċi riżervati għal persuni b’diżabilità bil-Badge Blue imqiegħda b’mod prominenti kontra l-windskrin.

L-Istati Membri kollha tal-UE għandhom Blue Badge identiku u jistgħu jintużaw f’dawn il-pajjiżi kollha u viċi versa.

Tiġdid u Terminazzjoni ta 'Badge Blue

It-tiġdid ta ‘dawn id-dokumenti huwa r-responsabbiltà tad-detentur.

L-individwi kollha li jagħmlu użu mill-Blue Badge (BB) huma ġentilment avżati biex jieħdu azzjoni u jġeddu d-dokumenti rilevanti mill-inqas (3/4) tlett / erba ġimgħat qabel id-data ta’ skadenza.

Jekk l-informazzjoni dwar il-Blue Badge issir illegali, id-detentur għandu jikkuntattja lil CRPD u jitlob li din tiġi sostitwita.

Jekk il-Karta tintilef, id-detentur għandu jippreżenta rapport tal-pulizija lil CRPD biex tinħareġ karta ġdida.

NOTA: Id-dokumenti inkwistjoni huma dokumenti legali u għalhekk, fil-każ ta ‘mewt tas-sidien, id-dokument għandu jiġi ritornat minnufih lill-CRPD.

Jekk dan ma jsirx, jinħareġ avviż mis-CRPD u warajh titlob lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jiġborha.